KHÁM PHÁ BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CANADA

Chào mừng bạn đến với chương trình MỚI: Khám phá bậc Trung học Phổ thông tại Canada của chúng tôi! Trong khuôn khổ chương trình có chi phí thấp hơn do chúng tôi ấn định địa điểm này, CISS sẽ sắp xếp cho bạn tới một thành phố hoặc thị trấn ở Ontario, tại đó bạn sẽ đi học ở một trường có rất ít du học sinh quốc tế. Các địa điểm do chúng tôi lựa chọn và ấn định đều nằm ở những nơi “chưa được khai thác nhiều”, qua đó đem đến cho bạn một trải nghiệm thực sự đắm mình vào học tập cùng với các học sinh bản địa tại Canada. 

KHÁM PHÁ BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CANADA

Địa điểmcác địa điểm được lựa chọn cụ thể tại Ontario
Độ tuổi15 hoặc 16
Khối lớp10 hoặc 11
Thời lượng5 hoặc 10 tháng
Canadian High School program that combines study with homestay, in select locations, with a basic monitoring package for a lower badget.
Mới
For 2020
|