One-to-One Intensive, Toronto / Vancouver

Địa điểmToronton, Ontario và Vancouver, British Columbia
Độ tuổiNgười lớn 18 tuổi trở lên (có thể cân nhắc độ tuổi 15-17 nhưng có thu phụ phí dưới tuổi quy định)
Thời giantối thiểu 1 tuần (7 ngày đêm), có thể học bất kỳ thời điểm nào trong năm
Học ngôn ngữ15 hoặc 20 giờ học tiếng Anh mỗi tuần với giáo viên riêng

THỜI GIAN & LỆ PHÍ 2020

Tất cả lệ phí được tính bằng đơn vị đô la Canada $CAD

Toronto

15 Hours Language Instruction 1 Student 2 Students
1 tuần $1,375 $1,150
Each Additional Week $1,250 $1,050
20 Hours Language Instruction 1 Student 2 Students
1 Week $1,525 $1,250
Each Additional Week $1,400 $1,175

Vancouver

15 Hours Language Instruction 1 Student 2 Students
1 tuần $1,650 $1,325
Each Additional Week $1,500 $1,200

20 Hours Language Instruction 1 Student 2 Students
1 tuần $1,875 $1,500
Each Additional Week $1,700 $1,350

Extra Fees:

Each additional night: $ 80 per night

Underage fee (15-17 years): $ 185 per week

Extra lessons: $ 40 per hour

Transfers: $ 90 one way / $ 180 return

Christmas / New Year Holiday surcharge: $ 100 for stays over December 24 through January 01.

*Taxes included. Information updated: October 31st, 2018

|